ادمین خوش ذوق و کاملا زمان میزارم برای پیج
پیج حقوقی رو مدیریت کاملش رو داشتم و پیج رو در زمان ۱۵ روز ۵۰۰ فالور جذب کردم ،پیجی که چندسال هیچ فعالیتی نداشت department _hoghoughi
برای طراحی هر استوری مبلغ۵۰۰ هزارتومان
تدوین فیلمی که خودتون گرفتید و فقط به تدوین نیاز داره ۶۰۰ هزارتومان
طراحی یک پست کامل ۱ میلیون تومان
مدیریت کامل پیج بستگی به نوع فعالیت و زمان داره بین ۴تا۶ میلیون تومان