مریم هستم … خانه دار که بعد از گذراندن دوره های ادمینی دیدوگرام تصمیم به کار در منزل شده ام….فعلا تصمیم براین دارم که دایرکت و ثبت سفارش را شروع کنم