مریم نارویی هستم.
آموزش دیده توسط تیم حرفه ای دیدوگرام.
با روابط عمومی خوب وصبر و حوصله پاسخگوی پیج شما هستم.