سلام و وقت بخیر
من مشتاق همکاری در زمینه ای تاریخ، روانشناسی، تربیت کودک، تکنولوژی صنایع ساختمانی و فروش هستم