سلام وقت بخیر. نزدیک سه ساله ادمین پیج های مختلفی بودم طراحی استوری،پست و با اپلیکیشن های مثل اینشات پیکسل. آپ و پیکس آرت و vnوvLloوکپ کات و…کار میکنم ،تا دوساعت وقتم آزاده وهرشب گزارش کار هم فرستاده میشه اگه دوست دارین بیشتر درموردش حرف بزنیم و وارد جزییات بشیم در واتساپ پیام بزاربن