بنده ادمین سفارش و تبلیغات و ثبت سفارش و پاسخگو به دایرکت و کامنت و مدیریت کامل پیج ۵ سال در یک فروش فعالیت داشتم و آماده همکاری با پیجهای متفاوت هستم . و بسیار متعهد به کارم و با صبر و حوصله و روابط اجتماعی بالا و فن بیان قوی هستم .