سلام توکل برخدا میخوام استارت کار ادمین را بزنم باهیچ پیجی همکاری نداشتم تا حالا و هیچ سابقه کاری ندارم