بنده بیوتی تراپیست هم هستم و تمام کارهای پیج خودم رو از لایک و کامنت گرفته تا تولید محتوا و مجری گری با خودم هست.حدود قیمت بسته ب نوع همکاری از پنجاه تا پونصد هزار تومان متغیر هست..ب طور مثال برای کپشن نویسی مرتبط با موضوع پیج پنجاه برای تولید محتوا چهارصد و تولید محتوا و اجرا و پونصد هزار تومن میگیرم