مدیریت دایرکت و کامنت برنامه ریزی شده ودریافت سفارش زیاد برای کارفرما باقیمت مناسب