با پیجی همکاری نکردم ولی فیلم زیاد درست کردم با برنامه ویوا ویدئو