_ادیت پست و استوری
_ادمین فروش
_ادمین دایرکت و کامنت
_مسلط به تمام برنامه های ادیت
_طراحی بنر
من اینجام تا به شما کمک کنم بهتر پیجتون رو مدیریت کنید