من خودم مغازه دارم کادویی و مناسبتی میخوام برا خودم کار کنم فالوررجمع کنم و فروش بیشتر داشته باشم