سلام مهدیس عیوضی هستم
دوره دیده توسط گروه دیدوگرام
● ثبت سفارش به موقع و دقیق
● روابط عمومی بالا و خوش برخورد
● جذب فالور و مشتری
● پاسخگویی کامنت و دایرکت
● سناریو نویس و تحلیلگر
● نوشتن تقویم محتوایی
● ایجاد نظم در پیج

● سخنی با کارفرما : نگران نحوه پاسخگویی و مشتری های خود نباشید
بهترین خود را در اختیار پیج و مخاطب قرار خواهم داد
نهایت تلاش بنده برای جذب رضایت شما و مخاطب است
امیدوارم که بهترین همکاری را داشته باشیم ‌.
ارتباط فقط و فقط از طریق تلگرام :joyawork@