بهترین ایده های فروش تبلیغ
با نرم افزار های زیادی مثل فتوشاپ
ایلستیتور
مجموعه افیس
Pinterest
Inshot و دیگر نرم افزار های ادیت و …کار کردم
برای شروع کار 2 الی 4 رو بدون حقوق ازمایشی جهت اطمینان کار میکنم