پیج اینستاگرام دارم، پست هم،گذاشته ام.میتونم درزمینه تبلیغات و فروش ومعرفی محصول، همکاری داشته باشم، درزمینه طراحی فروشگاه یارسانه هم میتونم مشاوره داشته باشم. باتوجه به رشته تحصیلی ام که دکتری داروسازی میباشد، آمادگی برای همکاری با شرکت‌های دارویی بارعایت درهرزمینه ای هستم.