مسلط به اينستاگرام
جواب دهي اصولي به دايركت و كامنت
ايده دادن براي تبليغات
مشاوره و برنامه ريزي
هشتگ گذاري و كپشن نويسي درست
انجام ثبت سفارش