پیج ها و کانالهای زیادی رو مدیریت کردم و کاملا مسلط هستم به شبکه های اجتماعی، پیج ها و کانالها خیلی بزرگ نبودن چون تا قبل از این به صورت شخصی کار میکردم و جایی معرفی نشدم