از ساعت 9:30صبح تا 7 غروب به صورت دورکاری طبق توافق و درخواست کارفرما
تجربه در ثبت سفارش دارم اما بسته به موضوع پیج داره و لازم به مطالعه محصولاتتون دارم
با ابزار creator studio کار کردم (لازمه متصل بودن فیسبوک به پیج )
صبور و با حوصله