من دارای مدرک کامپیوتر با زیر شاخه IT هستم دارای مدرک مجوز تاسیس آموزشگاه کامپیوتر از فنی و حرفه ای در سالهای قبل بوده ام و شاگردان زیادی را تربیت کردم . در زمینه ادمین چه اینستاگرام و هر کدام از پیامرسانهای شبکه های اجتماعی قادرم تا شما را به معنای واقعی شگفت زده کنم و از همه مهمتر خصوصا برای کارفرمایان محترم کاهش هزینه های شما به شکل باورنکردنی