با سلام
اینجانب در زمینه های خیاطی و ارایشگری و فروشگاهی فعالیت داشنه و مایل به همکاری با پیج های اموزشی و فروشگاهی به عنوان دایرکتور می باشم و
قابلیت پشتیبانی در زمینه های فوق را دارم.