مهرنوش هستم ، روابط بالایی دارم برای جلب مشتری سخت از دست کسی ناراحت میشم مخصوصا مشتری برای گرفتن سفارش کارم خوب و همچنین دایرکت