ادمینی با تجربه و متخصص که تجربه ادمینی در یک شرکت دیجیتال مارکتینگ در حوزه های صنعتی، خدماتی، فروشگاهی را دارم در زمینه طراحی هم مهارت کافی در استفاده از نرم افزار های طراحی مانند اینشات، پیکسلب و کپ کاترا دارم بسیار مسئولیت پذیر هستم و به دقت و کیفیت در کارم اهمیت میدهم