توانایی کارهای ثبت و سفارش و دایرکتی را دارم توانایی بارگذاری پست و استوری کار به صورت نیمه وقت انجام میشود سابقه کاری دایرکتی را دارم آموزش های دوره های دیدوگرام و با کمک آموزش ها توانایی کامل اینستاگرام و دارم ادمین کوشا و پاسخگو به دایرکت و کامنت و کنجکاو و شدیدا اهل یادگیری و پیشرفت هستم و میتونم مهارت های مورد نیاز جدید رو سریع یاد بگیرم.