سلام من مهسام
دوره ی ادمینی دیدوگرام رو گذروندم
⭕ادمین دایرکت وکامنت و ثبت سفارش کامنت
⭕پاسخ گویی سریع به دایرکت و کامنت
⭕متعهد نسبت به کار و همکاری با شما
⭕در صورت تمایل به همکاری میتونید باهام تماس بگیرید✨