تسلط کامل به اینستاگرام و راهکارهای افزایش فالوئر
مسلط به نرم افزارهای ادیت و تدوین و طراحی
انجام طراحی های به روز و تخصصی و مرتبط با موضوع تبلیغ و سلیقه کارفرما
مسلط به زبان انگلیسی و ICDL
با بیش از ۱۰ سال حضور مداوم در اینستاگرام