پاسخگویی به دایرکت و کامنت و همینطور تبلیغات؛
فوتوشاپ و گاهی ادیت ویدیو و طراحی پست