سابقه همکاری با چند پیج آموزشی و فروش به عنوان ادمین ثبت سفارش و دایرکت