سلام😍
توانایی من بیشتر برای ادیت ویدئو در زمینه های مختلفه و بیشتر تو این زمینه میتونم تخصصی جلو برم.
ساعت کاری منظمی دارم و از این بابت هرکسی که با من همکاری داشته راضی بوده چون کار رو به موقع تحویل دادم و حتی زودتر از موعودش.