طراحی و ایده های جدید برای جذب فالوور رو به خوبی بلدم . در وقت منظم هستم و زمان واسم ارزش داره.در متقاعد کردن مشتری توانمندم.