سلام
مینا هستم🙋🏻‍♀️
ریشته گرافیک🎨
با حوصله و صبور
مسئولیت پذیر
باعث افتخارم با شما در زمینه:
پاسخگویی به دایرکت و کامنت
ثبت سفارشات مشتری همکاری داشته باشم💝
من اینجا هستم تا کمک کنم پیجتون رشد کنه💪❤️