سلام مینا احدی هستم🙋🏻‍♀️
ادمین دایرکت و کامنت📝
با ۵ سال تجربه ی فروشندگی حضوری
وقت شناس✅
با حوصله و صبور✅
مسئولیت پذیر و پر تلاش در کار✅
برقراری ارتباط عالی با مشتری✅
پاسخ دهی سریع✅