۲۵ سالمه لیسانس کامپیوتر نرم افزار دارم
در حال حاضر ادمین یه پیج داروخانه هستم