در حوضه ثبت سفارش ،دایرکت و کامنت فعالیت میکنم
2سال سابقه کار در همین حوضه رو داشتم.
فردی خوش صحبت و مسلط به اداب معاشرت و تکنیک های فروش هستم🥰💚