سلام بنده نادیا نیکنام هستم و دوره ی ادمینی رو در دیدو گرام آموزش دیدم.
✅ادمین دایرکت وکامنت
✅پاسخگویی با لحن مناسب ، صبور،وظیفه شناس ومسئولیت پذیرورعایت اخلاق کاری
✅حقوق هم توافقی وبر اساس حجم کار
امیدوارم همکاری خوبی با شما داشته باشم.