سلام نازنین هستم
اموزش دیده توسط تیم قوی و حرفه ای دیدوگرام
من اینجام تا با صبر حوصله ی بالا به امور پیجت بپردازم
پس اگه برای پیجت نیاز به ادمین داری ما میتونیم همکاری خوبی باهم داشته باشیم♥️