🌸من نرس هستم 🌸روابط عمومی بسیار بالائی دارم،🌸قدرت کلامم بسیار قویه🌸