با مهارت های ورد و پاور پوینت آشنایی دار.نرم افزار های تولید محتوا مانند اینشات،ویوا ویدئو کار کرده ام.ویرایش تصویر و فیلم کار کرده ام. فردی منظم و آن تایم هستم .
نمونه کارها هم گذاشته می شود تا آشنا شوید.