سلام من به دنبال کار در منزل هستم چون از بطالت خسته شدم و دوست دارم درامد مناسبی هم داشته باشم