ندا فرتوت بهنقی از استان تبریز
میتوانم با ایده های بهتر باعث رشد پیج بشم
برای اینک فعلا آموزش کامل را دریافت نکردم نمیتوانم در مورد قیمت نظری داشته باشم
انشاالله در آینده ای ن چندان دور در باره قیمت و نمونه کار ها بیشتر توضیح خواهم داد