سلام
من نرگس فلاح هستم و اینجام تا در روند رشد پیجتون همراهتون باشم
پاسخ دهی سریع به دایرکت و کامنت ها
فن بیان بالا و توانایی مشاوره به مشتری نسبت به محصول و کار شما

_متعهد و دلسوز نسبت به کار و همکاری با شما

مبلغ حقوق توافقی نسبت شرایط کار

در صورت تمایل به همکاری و توضیح شرایط کاریتون و نحوه کار میتونید باهام تماس بگیرید🌺