من دردوره ی ادمینی نوین جناب استادرهبری وآکادمی آموزش ادمینی استادعرشیازارع آموزش دیده ام مسلط به مذاکره وبرقراری ارتباط هستم متعهدبه تلاش برای بازدهی بسیارزیادپیج وکارایی موردنظرپیج هستم یک پیج بلاگری به تازگی حدودیک ماه واندیست زده ام که درآن درحوزه ی دکلمه وگویندگی فعالیت میکنم به آدرسnasrin.paint1354