عکاسی بلدم.
روابط اجتماعی نسبتا بالایی دارم .فن بیان خوب دارم.
خوشنویسی لاتین یاد دارم .
برای کارم از صفر تا صدم رو میزارم .