سلام وقت بخیر
نسیبه هستم
در دورهای تخصصی دیدوگرام شرکت کردم
در حال حاضر میتونم با جدیت کامل پاسخگویی دایرکت و کامنت باشم و با صبر و حوصله و پشتکار فراوان همکاری کنم ،،
با تشکر