ادمین پاسخ‌گویی
دارای مدرک فن بیانی و گویندگی
ارتباط خوب با مخاطب🌼
🔴پاسخ‌گویی به صورت متنی و صوتی
🔴تعامل‌خوب و صبوری در برخورد با مخاطب
🔴انتخاب زمان فعالیت با شماست
برای شروع همکاری پیامک دهید.🌼