با همکاری همدیگه پیجتون رو طبق الگوریتم ها میاریم بالا و بهتون کمک میکنم تا بسته به هدفتون رشد کنید و در آمد داشته باشید.