به دلیل داشتن مدرک مهندسی معماری همکاری با پیج های دکوراسیون و معماری میتوانم داشته باشم.به دلیل داشتن مدرک رنگ مو همکاری با پیج های رنگ مو میتوانم داشته باشم.