مسلط به مهارت های کامپیوتری
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به تدوین ویدیو و فتوشاپ عکس و فیلم
مسلط به فضای اینستاگرام و ساخت ریلز و پست و استوری