سلام
من خانم واثقی هستم
درکنارتونم برای رشدوپیشرفت پیج شما
مسولیت پذیر_صبور_متعهددرکار

#مهارت من درزمینه:

_پاسخ به دایرکت و کامنت

_طراحی پست و استوری

_توانایی ادیت عکس بابرنامه اینشات_پیکس آرت_ویواویدئو…

#توانایی من:

_تولید محتوا

_ثبت سفارش

_دایرکت و کامنت

#در صورت تمایل به ارائه خدمات جدا :

_تولید محتوا30000000ریال.

_دایرکت و کامنت 30000000ریال

_ثبت سفارش30000000ریال.

_استوری 30000000ریال

_طراحی پست30000000ریال

_مدیریت پیج30000000ریال