طراح گرافیک و معمار هستم
مدیریت پیج های هنری زیادی بر عهده داشتم