پیگیری مستمر
سرعت بالا در انجام کار
مسئول و‌متعهد بودن
اگه بعد از یک ماه از عملکردم راضی نبودید قرارداد رو فسخ کنید 😊